Tiếng Việt English 中文
Trang chủ Giới thiệu Quan hệ cổ đông Sản phẩm Tin tức Hỏi đáp Tuyển dụng Hình ảnh & Video Liên hệ
Hình ảnh đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 3848 9466
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
 
 
Công Bố Thông Tin

TỜ TRÌNH - PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

04/09/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - DDG

04/09/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 
 
 

 HỒ SƠ DỰ THẢO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - DDG

28/08/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN ĐẠI CHÚNG CỦA ÚY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

15/01/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG - DDG

18/01/2017

                                                                  Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

Trở về Lên đầu trang