Ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết, trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận đã đặt mục tiêu trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Để đạt mục tiêu này, Bình Thuận đã đề ra những quyết sách cụ thể như thế nào, thưa ông?

Bên cạnh việc huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Bình Thuận đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm lợi thế của tỉnh, sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Đồng thời, triển khai các dự án năng lượng, dự án khai thác chế biến sâu quặng sa khoáng titan để Bình Thuận sớm trở thành trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia và từng bước hình thành trung tâm chế biến sâu quặng sa khoáng titan, gắn chặt với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên...

- Việc cải thiện môi trường kinh doanh của Bình Thuận sẽ tập trung vào khâu đột phá nào, để những quyết sách trở thành thực tế, thưa ông?

Để cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn coi DN là nền tảng, động lực và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; luôn bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; đảm bảo sự nhất quán, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện để DN phát triển.

6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) của Bình Thuận tăng 6,68% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 28/02/2017 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Chương trình hành động số 2390/CTr-UBND ngày 07/7/2016 thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp và phát triển DN đến năm 2020 để triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển.

Đồng thời ký cam kết với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Ngoài ra, hàng năm tổ chức ít nhất 2 hội nghị đối thoại công khai với cộng đồng doanh nhân, DN nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho DN... Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã bổ sung, ban hành mới nhiều chính sách, quy định về đất đai, xúc tiến thương mại, đổi mới và ứng dụng công nghệ, thông tin... nhằm hỗ trợ DN.

- Ông gửi thông điệp gì tới cộng đồng DN, nhà đầu tư trong thời gian tới?

Trong thời gian qua, có thể nói, số lượng DN thành lập mới của Bình Thuận không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng hoạt động của DN cũng được cải thiện mạnh mẽ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 337 DN mới thành lập (tăng 56,74% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 6.463 tỷ đồng (tăng 128,06% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay có 5.245 DN đăng ký thành lập, tổng vốn đăng ký khoảng 66.594 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện như: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Sân bay Phan Thiết, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân...

Với chủ trương luôn đồng hành DN, trong thời gian tới, Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tối đa cho DN đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, hình thành Trung tâm hành chính của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời.

- Xin cảm ơn ông!