Tiếng Việt English 中文
Trang chủ Giới thiệu Quan hệ cổ đông Sản phẩm Tin tức Hỏi đáp Tuyển dụng Hình ảnh & Video Liên hệ
Hình ảnh đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 3848 9466
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
 
 
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
 

NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2017/NQ-ĐHĐCĐ/DDG RA NGÀY 09-09-2017 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - DDG

09/09/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 
 

NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2017/NQ-HĐQT/DDG RA NGÀY 10-08-2017 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - DDG

10/08/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 
 
 

NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2017/NQ-HĐQT/DDG NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2017 VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

27/04/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 
 
 

BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28/03/2017

30/03/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 10/01/2017

03/03/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 1810/2016/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 18/10/2016

03/03/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 
 

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 1710 NGÀY 17/10/2016                               

17/01/2017                                                                    

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 18 NGÀY 01/09/2016 VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 120 TỶ ĐỒNG

17/01/2017                                                               

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT SỐ 117 NGÀY 01/09/2015 VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 80 TỶ ĐỒNG

17/01/2017                                                               

                                                                 Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

 

 

Trở về Lên đầu trang