Tiếng Việt English 中文
Trang chủ Giới thiệu Quan hệ cổ đông Sản phẩm Tin tức Hỏi đáp Tuyển dụng Hình ảnh & Video Liên hệ
Hình ảnh đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 3848 9466
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
 
 
Báo Cáo Tài Chính - Thường Niên
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016 - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

                                                                                             Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU - NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2016.

                                                                                             Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

                                                                                             Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 - ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

                                                                                             Xem nội dung chi tiết tại đây

 

 

Trở về Lên đầu trang