Tiếng Việt English 中文
Trang chủ Giới thiệu Quan hệ cổ đông Sản phẩm Tin tức Hỏi đáp Tuyển dụng Hình ảnh & Video Liên hệ
Hình ảnh đối tác
Hỗ trợ trực tuyến
(08) 3848 9466
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
 
 
Giới thiệu về công nghệ Biomass

* Công nghệ Biomass.

Lò hơi tầng sôi đốt biomass là hướng đi phù hợp với xu thế chung của thế giới, vừa tận dụng nguồn nhiên liệu sạch có thể tái sinh, vừa góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm khí thải nhà kính, tận dụng tối đa nguồn nhiên liệu địa phương.

Bảng 1 cho phân tích thành phần các loại nhiên liệu hóa thạch khác nhau và so sánh với biomass.

Thành phần, % khối lượng Nhiên liệu
Dầu FO Than Mùn cưa Củi
Các bon, C 83,20 70,00 39,60 39,60
Hydro, H 10,20 2,90 5,20 5,20
Oxy, O 0,20 3,00 34,40 34,40
Nitơ, N 0,20 1,50 0,32 0,32
Lưu huỳnh, S 2,90 0,60 0,00 0,00
Độ tro, A 0,30 16,00 0,48 0,48
Độ ẩm, W 3,00 6,00 20,00 20,00
Cộng: 100 100 100 100

Bảng 1: Thành phần các loại nhiên liệu

Bảng này cho thấy rõ nồng độ lưu huỳnh trong dầu và than cao hơn hẳn so với các nhiên liệu còn lại, các chất sinh khối (chứa xenlulose) hầu như không chứa thành phần lưu huỳnh. Nồng độ tro trong biomass cũng không nhiều (0,48%). Tuy nhiên khi đốt biomass cần chú ý đến lượng muội nếu quá trình cháy không hoàn toàn

* Sơ đồ nguyên lý hệ thống hệ thống lò hơi Biomass.

Nhiên liệu được nạp vào lò từ phễu chứa liệu 2, quá trình cháy xảy ra trong buồng đốt 8 và khói trao đổi nhiệt trong lò hơi 9 và sinh hơi cấp cho tiêu thụ. Khói ra khỏi lò hơi trước hết sẽ được khử bụi khô bằng cyclone chùm hiệu suất cao 12, bụi thu lại được vít tải 15 chuyển vào nhà chứa bụi và định kỳ được đổ vào bao chuyển đi cho các cơ sở làm phân bón. Khói sau đó sẽ được cho qua cyclone ướt 19, qua bể thu bụi ướt 20 và được làm sạch bụi trước khi ra ngoài ống khói 21. 

Nước trong bể thu bụi ướt được bơm tuần hoàn 22 bơm vào cyclone ướt, nước bay theo khói được bù bằng nước cấp từ ống dẫn nước đến. Nước trong bể sau đó được dẫn qua bể lọc 23, tại đây bùn cặn được thu giữ lại và hốt đổ vào bao chuyển đi cùng bụi, nước sau lọc được cho vào hố ga 24 và được bơm lọc bơm qua hệ thống lọc tinh 26 và nước được tái sử dụng lại cho bể thu bụi ướt.

Như vậy với các cấp khử bụi như trên, đảm bảo bụi được thu giữ chủ yếu bằng phương pháp khô, khoảng 95% lượng bụi bay được giữ lại tại cyclone chùm này, phần còn lại được giữ trong cyclone ướt và bể thu bụi ướt. Lượng bụi trong khói thải là không đáng kể, nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn Việt Nam. Khi hoạt động không phát sinh nước thải ra ngoài, nước thải được tái sử dụng bằng cách lọc lại bùn và tạp chất, nước bổ xung chủ yếu để bù cho phần bay hơi ra ngoài theo ống khói.

 


 

Trở về Lên đầu trang